میان خلقی مجالس علم بر پا
به علم آگاه گردی ای که دانا

جهالت رو به دانایی زمانی
مجالس علم احیا مرده دل را


ن : ولی اله بایبوردی
ت : يکشنبه 21 بهمن 1397
ارسال نظر
نام شما :
آدرس وب سایت :
پست الکترونیک :
پیام شما :
کد امنیتی :